Prof. Dr. Özer OZANKAYA


"2. CUMHURİYETÇİ" SALDIRGANLAR ARTIK ETKİN OLAMAMALI!


Yakın tarihte demokrasimize yapılan en yıkıcı saldırılardan birisi olan ve "2. Cumhuriyetçilik" gibi bir  aldatıcı adla kendilerini saklamaya çalışan, gerçekte Atatürk'ün önderliğinde kurulan dünyaya örnek  Cumhuriyetiimize yönelik BOP saldırısının  parçası olarak işlev görmüş   bir kalkışmanın kimi önde gelenlerine,  yol açtıkları zararlar yetmemiş gibi,  bütün Türk ulusunun sevgi ve saygısını kazanan  kimi büyük belediye yönetimlerine  sokulma  çabalarında, kendilerine bu fırsat verilmemelidir. Bu kişilerin, Türk demokrasisi için de, büyük  kentlerimiz için  de yüksek düzlemde   çok önemli (BOPçu saldırılardan kurtarıcı olacak ölçüde önemli) hizmetler beklenmekte olan belediye  yönetimlerine  "sokulma…
[13:12, 29.10.2021] Fehmi Înceoğlu: Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

 "CUMHURİYET"İ ATATÜRK ANLATSIN!

Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü tüm ulusumuza ve insanlığa kutlu olsun. 

"Cumhuriyet" kavramını da, "Türkiye Cumhuriyeti"ni de, en tutarlı,  en yürekli ve en sanatsal  olarak anlatan, yine Atatürk'ümüz  olmuştur, kanısındayım.

100. yıldönümünü tüm ulusça bu tutarlılığı ve bütünselliği ile, gönül rahatlığıyla kutlayabilmek dileğiyle ve buna hizmet edeceği inancıyla, Cumhuriyetimizi Atatürk'ün kaleminden, O'nun düşünceleriyle anlatmak istiyorum.

Atatürk, "En büyük eserim" diyerek nitelediği ve Büyük NUTUK'unda Türk Gençliğine emanet ettiği Cumhuriyet'i, Türkiye Cumhuriyeti'ni, başta yetişen kuşaklar olmak üzere tüm ulus üyelerinin bilgisine ve bilincine kazandırmak üzere, 1929 yılında kendi eliyle yazdığı YURTTAŞ İÇİN MEDENİ BİLGİLER adlı kitapta açıklamıştır.

Atatürk, kanımca  hiçbir siyaset, bilim ve sanat insanımızın aynı genişlik, derinlik ve  tutarlılıkla yapmadığı CUMHURİYET tanım ve açıklamasını içeren bu kitabını, okuyanın ve okutanın özgürce irdeleyerek, eleştirerek, sorgulayarak okumasını güçleştirmemek için  kendi adıyla değili iznini aldığı Prof. Afet İnan'ın adıyla yayınlamıştır.

Atatürk'ün "Cumhuriyet" üzerine bu tanım ve açıklamalarını,    günümüz diliyle hazırladığım,  Atatürkçü Düşünce Derneği yayını olarak basılan      YURTTAŞ İÇİN MEDENİ BİLGİLER kitabından seçkilerle sunuyorum:

"Demokrasinin tam ve en belirgin yönetim biçimi Cumhuriyettir.”

“Türk ulusu, halk yönetimi olan cumhuriyetle yönetilir bir devlettir. 
Türk devleti laiktir. Her ergin, dinini seçmekte özgürdür.”

“Demokrasinin bütün anlamıyla  ülküsü, bütün ulusun aynı zamanda yöneten durumunda bulunabilmesini, hiç olmazsa devletin son istencini yalnız ulusun anlatıp ortaya koymasını ister. .. Demokrasinin en çağdaş ve mantıklı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi, Cumhuriyettir.

“Cumhuriyette son söz, ulus tarafından seçilmiş olan meclistedir. Ulus adına her türlü yasaları o yapar. Hükümete güven oyu verir ve onu düşürür. Ulus, vekillerinden memnun olmazsa, (belirli dönemlerin sonunda) başkalarını seçer. Ulus, egemenliğini, devlet yönetimine katılımını, ancak zamanında oyunu kullanmakla sağlar. Cumhuriyette hükümet, bir yöntem ve biçimle ve sınırlı bir süre için seçilmiş olan bir Cumhurbaşkanına bırakılır. Başbakanı o gösterir, bakanlar kurulunu oluşturacak bakanları, başbakan, milletvekilleri arasından seçer.

“Cumhuriyet, milletvekillerinden kurulu meclisi ve belli bir süre için seçilmiş devlet başkanı ile, ulusal egemenliğin korunmasını en iyi sağlayan düzendir. 

“Cumhuriyette meclis,  cumhurbaşkanı ve hükümet, halkın özgürlüğünü, güvenliğini ve rahatını düşünmek ve sağlamaya çalışmaktan başka bir şey yapamazlar. 

“Çünkü bunlar bilirler ki kendilerini erk ve yetki yerine belli bir süre için getiren, istenç ve egemenliğin sahibi olan ulustur. Ve yine bunlar bilirler ki, erk yerine saltanat sürmek için değil, ulusa hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı konumlarını ve görevlerini kötüye kullanacak olurlarsa, şu ya da bu yolla, ulusal istencin kendileri hakkında da belirmesiyle karşı karşıya kalabilirler. 

“Ulusça, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar için  gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunluluğu, gelişigüzel ve gönlünce davranmakla bağdaşamaz.

“Oysa gücünün ve yetkisinin Tanrıdan geldiğini ve yalnız ona karşı, öbür dünyada, hesap verebileceğini sanan ve devleti, ülkeyi babadan kalma bir çiftlik gören bir buyurgan,  her türlü sınırlamadan kendini bağımsız sayar. Böyle bir yönetimde ulusun benliği, özgürlüğü söz konusu bile  olamaz. Bundan dolayı, yetkisi sınırlı bile olsa buyurganlık biçimi demokrasiye, ulusal egemenlik ilkesine uygun değildir. 

“Hükümetin sınırlı sayıda insanların, sınıfların elinde bulunması da ulus varlığının hiçbir biçimde kabul edemeyeceği bir durumdur. Bütün ulusun çoğunlukla, devlet yönetimine katılmasına engel olan bu “çokerki” (mesleki temsil!, Ö.O.) yöntemi de bir kesimin, kendi çıkarlarını sağlamak için bütünüyle ulusa ait olan egemenliği zorla kapmasından başka bir şey değildir.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasası, en çağdaş ulusal egemenlik ilkelerini, kurallarını içerir. Birkaç maddesini, hep belleğimizde tutmak için burada olduğu gibi yineleyelim :

a) “Egemenlik  sınırlamasız ve koşulsuz olarak ulusundur.”
b) “Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusun tek ve gerçek temsilcisi olup, ulus adına egemenlik hakkını kullanır.”
c) “Yasama yetkisi ve yürütme gücü Büyük Millet Meclisi’nde belirip toplanır.”
d) Meclis yasama yetkisini doğrudan kendisi kullanır.
e) Meclis yürütme yetkisini kendisince seçilmiş cumhurbaşkanı ve onun atayacağı bir Bakanlar Kurulu eliyle kullanır. Meclis, hükümeti her zaman denetleyebilir ve düşürebilir.
 f) Yargı hakkı ulus adına, yöntemine ve yasasına uygun olarak, bağımsız mahkemelerce kullanılır."

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünün ulusumuza ve tüm insanlığa kutlu olmasını dilerken,   büyük önderimiz, "insanlık ülküsünün seçkin ve tutukun simgesi" Atatürk'ün kurduğu dünyaya örnek Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünde de, iç ve dış sömürgeci düşmanlarımızı bir kez daha yenilgiye uğratarak yukardaki evrensel değerde tanımına uygun içeriğiyle ulusça kutlanacağına olan inancımızla ve en derin saygılarımızla, gönülborcu duygularımızla anıyoruz.YAZARLAR

 • Çarşamba 7.5 ° / -0.3 ° kırık bulutlar
 • Perşembe 7.1 ° / 0.4 ° Bulutlar
 • Cuma 9.3 ° / 5.5 ° Dağınık bulutlar
 • BIST 100

  2.042%3,14
 • DOLAR

  13,4142% -0,85
 • EURO

  15,2863% -0,20
 • GRAM ALTIN

  794,99% 0,70
 • Ç. ALTIN

  1311,7335% 0,70