Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR


FİZİKSEL BİLİMLERİN EVRİMİNDE BAŞLICA FELSEFİ VE METODİK DÜŞÜNCELER (15)

Fiziksel Bilimlerin İncelenmesinde Benimsenen Stratejiler:


Fiziksel Bilimlerin İncelenmesinde Benimsenen Stratejiler:

Bir temel bilimcinin fiziksel bir sistemin incelemesini yaparken izlemesi gereken belli bir stratejinin bulunması gerekir. Fakat bu konudan konuya değiştiği gibi, bilimciden bilimciye göre de değişebilir. Geçmişte büyük buluşlar yapmış, temel bilimlere büyük katkılarda bulunmuş bilim insanlarının çalışmalarına baktığımızda onların benimsediği ve bizlerinde bugün genelde kendimize rehber edindiğimiz temel araştırma stratejilerini şöyle özetlemek olasıdır:

1. Kuramcılar, deneysel çalışmaların sonuçlarıyla yakından ilgilenmelidirler. Araştırma yaptıkları bir konuda deneylerin sadece bir grubuyla değil, diğer bütün deneylerin gelişmeleriyle de yakından ilgilenmelidirler. Ancak böyle yapıldığında kalıcılığı olan, kapsamı geniş, deneysel verilerle daha uyumlu olan, hatta yeni öngörülerde bile bulunabilen kuramlar geliştirmek olasıdır. Bu yoldan geliştirilmiş gerçek iyi bir kuram, öngörülerini doğrulamak için yeni ve ilginç deneylerinde yapılmasını önerebilir. Kuramcılar, deneysel çalışmaların sonuçlarıyla yakından ilgilenmelidirler.

2. Bir bilimci başkalarının çalışmaları hakkında bir dereceye kadar şüpheci olabilir, fakat aynı alana yönelik çalışmalara tamamıyla ilgisiz bir tutumda da olmamalıdır.

3. Bilimciler yeni düşüncelere açık olmalıdırlar. Bilimde tutuculuk iyi bir şey değildir. Bilimin ilerlemesini önler.

4.  Fizikte bir sistemin analizinde, basit sistemlerin özelliklerinden her zaman yararlanabiliriz. Bir sistemin incelenmesinde araştırmacı, onun davranışını etkileyen her tür faktörü ayrı ayrı ele almak ister. Bu faktörlerden her biri asıl sistemle bazı yönden ilişkilidir. Fakat bunların ancak bir kaç tanesinin sistemin davranışına olan etkisi hayati öneme sahiptir. Daha basit olarak, bu sistemlerin özellikleri iyice anlaşılıncaya kadar basit sistemlerin özelliklerinden yararlanarak incelenmelidir. Buna aslında bir fiziksel sistemle ilgili model çalışmanın yöntemidir diyebiliriz.

Bir başka önemli bir husus da, fiziksel bilimlerde çalışmak için kişinin iyi derecede matematik bilmesidir. Bilindiği gibi matematik, fiziksel bilimlerin dilidir. Gerçekten matematik, fiziksel sistemlerin incelenmesinde, nicel mantıksal ilişkilerin izlenebilmesi için önemlidir. Bunun gibi, tüm ilişkileri yöneten kurallar matematiğin konusudur. Böylece, matematik işlemlerinin ve kurallarının çoğu uygulamada fiziksel bilimlerin anlaşılmasına doğrudan büyük katkı sağlar. Deneysel bulguların analizinde, yasaların formüle edilmesinde, hareket denklemlerinin çıkarılması ve çözülmesinde hep matematikten yararlanırız. Fiziğin neredeyse tamamını diferansiyel denklemlerle temsil etmek olasıdır. Uygulamalı matematiğin birçok kuralı ve yöntemi fiziksel bilimlere doğrudan uygulanabilmektedir. Bilimdeki yeni gelişmeler, matematikteki gelişmelere çok yakından bağımlı hale gelmiş bulunuyor. Bugün fizikte birçok problemin çözülebilmesi için yeni matematiklere gereksinim duyulduğunu ifade edenler bulunmaktadır. Ama bu demek değildir ki, matematik, fiziksel bir bilim veya tersi. Gerçekte, matematiksel bir tartışmadan bir sonuç elde ettiğimiz zaman ilke olarak, sonucun deneysel doğrulaması ve onu elde etmek için kullanılan basamakların fiziksel anlamlarıyla yakından ilgileniriz (3, 5 )

 

YAZARLAR

 • Çarşamba 34.3 ° / 25.2 ° Bulutlar
 • Perşembe 33.6 ° / 24.6 ° kırık bulutlar
 • Cuma 36.1 ° / 23.9 ° kırık bulutlar
 • BIST 100

  2.785%-0,35
 • DOLAR

  17,9287% 0,17
 • EURO

  18,3302% 0,29
 • GRAM ALTIN

  1.033,8% 0,02
 • Ç. ALTIN

  1705,77% 0,02