Prof. Dr. Özer OZANKAYA


ATATÜRK, BATIYA DA ÖRNEK OLACAK BİR UYGARLIK TASARIMI SUNDU!

Bilim kuramcılarının “Bilimsel kuramlar, bilim ağacının gövdesini bir süre besledikten sonra kuruyup dökülen yapraklar gibidir.” bilinci Atatürk’te de egemendir: “Benim tek mirasım, akıl ve bilimdir. Gelecek kuşaklar aklın ve bilimin yolundan gittikleri sürece benim mirasçım sayılırlar.”


Türk ulusunu yok olmanın eşiğinden kurtaran, bir daha o duruma düşmemesinin güvencesi olan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk toplumunu kuran, Türk ulusunun övüncü, tüm insanlığın da saygı ve sevgisini kazanan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa yücelmesinin 83. Yılında en derin sevgi, saygı ve bağlılık duygularıyla anıyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluşu yıllarından başlayarak dünyanın bir çok felsefe ve bilim insanları Atatürk’ün, insanlığın gereksindiği bir uygarlık tasarımına sahip olduğunu ayırt etmeğe başlamışlardı:

Georges Duhamel, 1954’te yayınlanan La Turquie: Nouvelle Puissance de l’Occident (Batı’nıun Yeni Gücü Türkiye) başlıklı kitabında şunları yazıyordu:

"Ne Cromwell, ne Robespierre, ne Lenin ve ardından gelenler, önderlik ettikleri ulusu bilim felsefesi, düşünme yöntemi, kısacası geleceğini değiştirme yoluna götürmeğe kalkışmamışlardır... (Türkiye Mustafa Kemal'in itmesiyle kendisine yalnız becerikli işçiler, teknisyenler ve mü¬hendislerin yeterli olmadığını, tersine, işlere asıl yön ve¬ren bilim filozoflarına, yöntem kurucularına gereksinimi bulunduğunu kavradı). Mustafa Kemal, böylece, bütün insanlığın içinde çırpındığı uygarlık bunalımının temel sorununa, yani çağdaş bilimin sağladığı güçlü teknolojinin nasıl kullanılacağı sorununa en geçerli yaklaşımı getirdi."

Alman filozof Herbert Melzig, "Kamal Atatürk: Untergang und Aufstieg der Türkei" (Kemal Atatürk: Türkiye'nin Batışı ve Yükselişi) :

"Eski çağın büyük filozofu Eflatun'un 'Ya yöneticiler filozof (yani bilge kişi), ya da filozoflar yönetici olsalar!' yolundaki iki binyıllık dileği, ilk kez 20. yüzyılda Atatürk'ün kişiliğinde tam olarak gerçekleşmiş bulunuyor. Atatürk bir dâhi, bir düşünür olarak ulusunun yazgısını eline almış, bu ulusla atıldığı bağımsızlık savaşı ile ve başka ulusların haklarını koruyan bir barışla insanlığa görkemli bir örnek vermiştir. Yeni Türkiye Atatürk'le yalnız islam anlayış ve görüşlerini değil, aynı zamanda Avrupa'nın düşünme biçimini de aşmıştır. Türkiye bir dürüstlük, içtenlilik ve gerçekçilik politikası gütmekte ve bu yüzden tepkilere, başarısızlıklara uğramamaktadır."Demekteydi

Arjantinli Siyaset Bilimcisi, Ankara Büyükelçisi Blanco Villalta:

"Atatürk, Doğu ve Batı'daki güç kutuplarına kendisini bağlıyabilecek her türlü bağdan özgür, kendi kararlarını kendisi verebilen bir Türkiye yarattı. Bu bakımdan Sakarya'nın kahramanı, Üçüncü Dünyanın da öncüsü sayılabilir."

dedikten başka, bütünüyle uygar insanlık için açtığı çığırı da şöyle açıklıyor:

"Atatürk insanlık tarihinin kaydettiği zafer taklarının altından, asıl olarak bütün zamanların en büyük komutanlarından biri özelliği ile değil, bir ulusu bağımsızlığına kavuşturup yeni, çağdaş ve gönençli bir devlet kurucusu niteliği ile de değil, asıl olarak siyaset kuramının en büyük filozoflarından biri olarak geçmiştir. Atatürk, insanlığın geleceği için geniş olanaklar içeren bir siyasal plan katkısında bulunmuştur: ortaya attığında tümüyle devrimci nitelik taşıyan bir düzen; ekonominin yönetiminde temel sorumluluğu devlete veren ve devleti, zorunlu ve yararlı olduğu ölçüde ekonomiye karıştıran ama onun ötesine de geçirtmeyen, ekonomik ve toplumsal nitelikte bir siyasal düzen; ve yöneticilerini seçmekte, kendi düşüncelerini benimsemekte, vicdani inançlarında tam anlamıyla özgür olan ve seçim hakkına sahip bulunan bir ulus yarattı."

Tanınmış Fransız siyaset toplumbilimcisi Maurice Duverger de, Atatürk’ün kapitalizmin de marksizmin de seçeneği olduğunu gözlemlemişti:

"Kemalist sistem, az gelişmiş ülkelerin Moskova ve Pekin etkisinde kalmamış olmalarında hem doğrudan, hem de dolaylı biçimde etkili olmuştur. Kemalizm, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa düzenlerinde (=yani kapitalizmde, Ö.O.) bulunmayan nitelikleri ile Marksizmin gerçekten seçeneğidir. Marksizm uygulamasına girmek istemeyen ülkeler, Batı demokrasisinde gördükleri yetersizliklere çözüm getiren Kemalist düzeni tercih edebilirler."

Atatürk, Kurtuluş Savaşı'na başlarından beri, hep böyle bir UYGARLIK TASARIMI' na sahip olmanın bilinciyle davranmıştır:

Kurtuluş savaşının başlarından “Adımızı koyalım; kapitalist mi olacağız, sosyalist/bolşevik mi olacağız, adımızı bilelim!” diyenlere:

“Değişmelerin değişmez kuralları olmaz; bir topluma yarar sağlayabilen bir düşünce, bir başkasının yıkımına yol açabilir. Onun için biz kendi gerçeğimizi kendi içimizden bulup çıkarmalıyız. Biz benzememekle ve benzetmemekle övünmeliyiz, kendimiz olmalıyız..” diyordu.

SÖYLEV’de de aynı bilinçle davrandığının kanıtını sergilemiştir:

“Bizim programımıza karşı çıkanlar, onu görmeğe alışık oldukları bir doktrine benzetemiyorlardı. Oysa programımız işlemseldi ve temelliydi. Biz de isteseydik uygulanamayacak düşünceleri, kuramsal ayrıntıları yaldızlayıp bir doktrin yazabilirik. Öyle yapmadık. Ulusumuzun maddi ve manevi gelişme gereksinimlerinin ışığında, işlem ve eylemlerimizle sözlerin ve kuramların önünde gitmeyi yeğledik”.

Bilim kuramcılarının “Bilimsel kuramlar, bilim ağacının gövdesini bir süre besledikten sonra kuruyup dökülen yapraklar gibidir.” bilinci Atatürk’te de egemendir:

“Benim tek mirasım, akıl ve bilimdir. Gelecek kuşaklar aklın ve bilimin yolundan gittikleri sürece benim mirasçım sayılırlar.”

Büyük önderimizin anısını en derin saygıyla, sevgiyle, gönül borcu duygularıyla anıyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü saldırıya karşı tüm varlığımızla savunmaya andlı olduğumuzu dost-düşman tüm dünyaya duyuruyoruz.

-----------------------------------------------------------

Bknz.: Özer Ozankaya, CUMHURİYET ÇINARI: MUSTAFA KEMAL'İ "ATATÜRK" YAPAN UYGARLIK TASARIMI, CEM Yay.

YAZARLAR

 • Cumartesi 34.3 ° / 25.4 ° Bulutlar
 • Pazar 34.4 ° / 24.1 ° kırık bulutlar
 • Pazartesi 35.1 ° / 23.3 ° Bulutlar
 • BIST 100

  2.858%-0,38
 • DOLAR

  17,9489% 0,06
 • EURO

  18,4031% -0,70
 • GRAM ALTIN

  1.034,0% 0,13
 • Ç. ALTIN

  1706,1% 0,13