Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR


FİZİKSEL BİLİMLERİN EVRİMİNDE BAŞLICA FELSEFİ VE METODİK DÜŞÜNCELER (5)


Modern Bilimin, Felsefenin, Teknolojinin ve daha birçok bilim dallarının gelişmesinde önemli rol oynayan Fizik Bilimi nedir?

Doğanın en temel bilimi olan Fizik, gerek doğal olarak insanın doğrudan karşılaştığı, gerek kendinin laboratuvarda oluşturduğu algılanabilir evrenin temel ilkelerini, özelliklerini, nasıl çalıştığı konusunu, cansız nesnelerini, aralarındaki etkileşmeleri ve olayları, deneme ve kuram yoluyla inceleyen-konu edinen, araştıran bilim dallarından oluşmuş bir bütündür. Elektron, kuark gibi maddelerin yapısını oluşturan en temel parçacıklardan, evrendeki yıldızların-galaksilerin davranışlarına varıncaya kadar tüm olayları kapsayan geniş bir alan fiziğin konusuna girmektedir. Ancak fizik, bu nesnelerle olayların en genel ve temel görünümleriyle sınırlıdır. Fizik, matematik gibi yalnızca betimleyici değil, ayrıca kuramla deney arasında bütünleştirici bir rol oynar.

Fizik bilimini, klasik fizik ve kuantum fiziği olmak üzere iki döneme ayırabiliriz.17.yüzyıl başından 20.yüzyıl başlarına kadar geçen süreye klasik fizik dönemi denir. Bu dönemde fizikte beş büyük devrim gerçekleşmiştir.

 Bu devrimler sırasıyla: Klasik mekanik devrimi (Newton, Galieo, Kepler, Kopernik),Dünya merkezli ptolemeci astronomi keşmekeşliğinden Güneş merkezli gezeğenler sistemine geçmemizi sağlayan Copernicus devrimi ile başlayan Galileo ve Kepler’le sürdürülen ve büyük ölçüde Newton’un tamamladığı birinci devrimdir. Klasik Mekanik devrimi, mekaniği Aristo’dan beri içine düştüğü çıkmazdan kurtardı ve temel yasalarını, ilkelerini ve evrensel kütle çekimi kavramını getirdi.

 Termodinamik devrimi (Carnot, Mayer, Joule, Helmholtz, Thomson, Clausius, Gibbs, Nerns),Carnot’un öncülük ettiği ve Mayer,Joule,Helmholtz,Thomson,Clausius,Gibbs, ve Nerns’in sürdürdüğü çalışmaların sonucunda gerçekleştirilen ikinci devrimdir. Bu devrim sanayileşmenin itici gücünü oluşturmuştur.

 “ Elektromanyetik devrim (Maxwell, Faraday, Coulomb, Amper, Örsted,..),1600 yıllarında William Gilbert’le başlayan, Charles Francois Du Fay,Benjamin Franklin ,C.A. de Coulomb,A.Volta,L.Galvani,H.C.Oersted,Jean-Baptiste Biot,F.Savart,A.M.Amper, Faraday gibi nice fizikçilerin çalışmalarının üstüne kurulan ,büyük ölçüde Maxwell tarafından sentezi yapılan elektromanyetik kuram, üçüncü büyük devrimi oluşturmaktadır. Bu devrimin en önemli tarafı tüm etkileşmelerin bir alan aracılığıyla gerçekleştiğini ve ışığın da bir        elektromanyetik dalga olduğunu göstermesidir. Bu devrim insanlara, insanların hayal bile edemedikleri kadar büyük bir teknolojik güç sağladı.

 İstatiksel mekanik devrim (Boltzmann, Maxwell, Clausius, Gibbs ),dördüncü devrim olup, Clausius,Maxwell,Boltzmann ve Gibbs’in çalışmaları atom ve moleküler fiziğin kapısını açtı ve gazların dinamiğini daha iyi anlamamızı sağladı.

   Beşinci ve altıncı devrimler 20.yüzyıl başlarında gerçekleşti. En önemli bilimsel devrim olarak yüzyıla damgasını vurdu. Bunlar A. Einstein tarafından gerçekleştirilen özel ve genel görelilik kuramları ile bir grup  seçkin fizikçinin eseri olan  kuantum kuramıdır .Bunlar bilimde gerçek devrimlerdir çünkü birisi klasik fiziğin içine düştüğü iç çelişkileri ve çok yüksek, ışık hızı mertebesindeki hızlarda parçacıkların davranışlarını, diğeri de 2400 yıldır tartışılan atomlarla ilgili tüm sorunları kökünden çözmüştür. Aynı zamanda bu devrimler doğaya yeni bir gözle bakmamızı sağlamakla kalmayıp, yeni kuramlar ve ilkeler de getirdiler. Bu devrimler gerçekleştirilirken ,yeni araştırma yöntemleri ve felsefi görüşler önemli rol oynamıştır. Bu devrimler aynı zamanda yeni teknolojilerin doğmasına da neden olmuştur. Tüm bilim dalları, sosyal, fen ve mühendislik, felsefe ve mantık başta olmak üzere bunların etkisi altında kalarak büyük gelişmeler gösterdiler (3,6,7,9,10,25 ).

Bu bölümde fiziğin, genel anlamda fiziksel bilimlerin gelişim sürecinde etkin rol oynayan araştırma yöntemleri ve felsefi düşünceler incelenecektir.

(vş)YAZARLAR

 • Salı 10 ° / 3.7 ° Bulutlar
 • Çarşamba 7.5 ° / -0.3 ° kırık bulutlar
 • Perşembe 7.1 ° / 0.4 ° Bulutlar
 • BIST 100

  2.086%0,62
 • DOLAR

  13,4401% 0,02
 • EURO

  15,3655% 0,20
 • GRAM ALTIN

  786,10% -0,45
 • Ç. ALTIN

  1297,065% -0,45